Препоръчани Имоти

Нови Имоти

Брокери

Марияна Иванова
Марияна Иванова
Даниела Динева
Даниела Динева

Услуги

Доволни Клиенти

Европейски съюз

Европейски съюз Европейски социален фонд

Агенция Палад
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

Агенция Палад набира кадри за разширяване на дейността си
по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020,
процедура "Ново работно място 2015",
проект BG05M90P001-1.003-0273-C01
тел. 052/600511 ● www.palad.eu