Контакти

Данни за контакт

гр. Варна бул. “Владислав Варненчик” № 8 (срещу цветята на катедралата)

тел. 052 / 600-511;
052 / 631-040;

мобилен: 0877-31-70-41

e-mail: palad@dir.bg

e-mail: paladbg@abv.bg

Намерете ни в imot.bg

Брокери

Марияна Иванова
Марияна Иванова
Даниела Динева
Даниела Динева

Изпратете ни Съобщение

Европейски съюз

Европейски съюз Европейски социален фонд

Агенция Палад
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

Агенция Палад набира кадри за разширяване на дейността си
по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020,
процедура "Ново работно място 2015",
проект BG05M90P001-1.003-0273-C01
тел. 052/600511 ● www.palad.eu