Предложете Имот

Продавам Давам под наем 

Вид на Имота

Относно

Цена

Вашето съобщение

Снимки/Документи
(Ограничение 5мб за снимка)
Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

captcha


Европейски съюз

Европейски съюз Европейски социален фонд

Агенция Палад
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

Агенция Палад набира кадри за разширяване на дейността си
по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020,
процедура "Ново работно място 2015",
проект BG05M90P001-1.003-0273-C01
тел. 052/600511 ● www.palad.eu