За Нас

Лицензирана агенция за недвижими имоти ” ПАЛАД” е създадена през 1992 г. в гр. Варна. От 1993 г е активен член на пазара на недвижими имоти. Компанията предлага услуги в две основни направления:

1. Сделки с недвижими имоти – посредничество при сделки с недвижими имоти ,  анализ и  управление на недвижими имоти

2. Изготвяне на експертни оценки за целите на кредитиране.

 

ПАЛАД е член на:

– Националното сдружение недвижими имоти (НСНИ)

– Централно европейската мрежа за недвижима собственост (Cerean)

– Националната асоциация на реалторите в САЩ / NAR/

– Certified International Property Specialist (CIPS)

– FIABCI (Международна федерация за недвижими имоти)

– Камара на независимите оценители в България ( КНОБ )

 

Партньори

Агенция ПАЛАД партнира с  Агенция за недвижими имоти “ЯВЛЕНА ” и оценителската структура  на „Явлена импакт”

Наши партньори са Уникредит Булбанк, Обединена Българска Банка, Пиреос Банк, Експресбанк, Райфайзен Банк, Банка ДСК, Токуда банк, Алианц банк, Сибанк, Ассет банк, ЦКБ, БАКБ, Първа инвестиционна банка, Емпорики банк, Д банк.

За нашата дейност е характерна висока степен на сътрудничество с компании и физически лица , доказали своя опит и професионализъм.

Екипът

Състои се от специалисти с дългогодишен опит на пазара на недвижими имоти, разполагащи с необходимата информация, да удовлетворят индивидуалните изисквания на всеки клиент- корпоративен или физическо лице

Европейски съюз

Европейски съюз Европейски социален фонд

Агенция Палад
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

Агенция Палад набира кадри за разширяване на дейността си
по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020,
процедура "Ново работно място 2015",
проект BG05M90P001-1.003-0273-C01
тел. 052/600511 ● www.palad.eu